HUISREGELS
 • Een ieder die bij dit fitnesscentrum komt trainen aanvaardt automatisch en onvoorwaardelijk dit reglement. Minimum leeftijd voor proefles of abonnement is 15 jaar.
 • Dit fitnesscentrum is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verlies van of beschadigingen aan uw
  persoonlijke eigendommen of ongevallen en oplopen van blessures in en om het fitnesscentrum.
 • Openingstijden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd.
 • Dit fitnesscentrum is een professioneel en gezellig fitnesscentrum met respect voor iedereen en verwacht dat ook haar leden zich daarnaar gedragen.
 • De toegangspas is strikt persoonlijk en alléén geldig in combinatie met een digitale foto die wij van het gezicht maken met ons ledenadministratie systeem. De foto is strikt persoonlijk en zal nimmer openbaar gemaakt of uitgewisseld worden. U dient bij ieder bezoek aan het fitness centrum uw toegangspas mee te nemen en door de kaartlezer bij de receptie te halen.
 • Luidruchtigheid, geschreeuw en het neergooien, laten vallen, ketsen, stuiteren van de gewichten en toebehoren (ook bij gebruik van de kracht- en fitnesstoestellen) wordt niet geaccepteerd !
 • Eigen water hier nuttigen is toegestaan.
 • Door u meegenomen sportdranken kunnen in dit fitnesscentrum genuttigd worden mits in bidon.
 • Na gebruik van gewichten, halters, dumbells en andere benodigdheden geldt: OPRUIMEN ! Dwz. halterstangen dient u leeg achter te laten en de schijven en dumbells op de daarvoor bestemde rekken terug te plaatsen.
 • In het fitnesscentrum is het dragen van schone, niet afgevende, indoor sportschoenen verplicht. Dus binnen aantrekken.
 • Trainen met handdoek is verplicht. Toestellen, banken en matten worden afgedekt. Deze dienen schoon achtergelaten te worden.
 • Het dragen van haltershirts en T-shirts zonder mouw is niet toegestaan tijdens het trainen i.v.m. de hygiëne.T-shirts met (korte) mouw zijn wel toegestaan.
 • Het dragen van schone sportkleding tijdens het sporten is verplicht.
 • Het dragen van petten of enige andere vormen van hoofdbedekking tijdens het trainen is niet toegestaan.
 • Lockers dienen altijd leeg achtergelaten te worden. Na sluitingstijd worden alle lockers/kluisjes door ons geleegd. U dient zorg te dragen voor een eigen hangslot.
 • Betreft opzeggen: OPZEGGEN.
 • Idem
 • Idem
 • Idem
 • Idem
 • Wij hebben het recht ieder lidmaatschap op elk moment van onze kant uit te beëindigen onder terugbetaling van reeds voldane abonnementsgelden geldend voor de periode na die beëindiging.
 • De contributie dient tijdig, voor de laatste vervaldatum, te zijn voldaan. Anders wordt de toegang geweigerd. Bij het uitblijven van betaling van de hoofdsom zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. De incassokosten zijn dan voor uw rekening. De in rekening gebrachte incassokosten zijn conform de incassowet van 1 juli 2012; over de eerste
  € 2.500,- zijn de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van
  € 40,- en kan maximaal oplopen tot € 6.775,-. Alle verdere kosten door dit fitnesscentrum gemaakt ten einde nakoming van de verbintenissen uit de abonnementsovereenkomst te bewerkstelligen waaronder deurwaarder, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk, zijn voor laste van de abonnementhouder.
 • Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om iemand de toegang tot dit fitnesscentrum te ontzeggen.

Het complete huisreglement bevindt zich ook op de achterzijde van ieder inschrijfformulier, te verkrijgen bij ons fitnesscentrum. Lees deze daar nogmaals aandachtig door om later misverstanden te voorkomen.